Ολοκληρωμένα έργα

Ολοκληρωμένα έργα

Δημόσιος Τομέας

Δήμος Αιγίου διαλογή αποβλήτων

Δήμος Αγίων Θεοδώρων Μεταφόρτωση

μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών με χρήση

σταθερής πρέσας

Δήμος Βριλησσίων Οδοκαθαρισμός του Δήμου Βριλησσίων

Δήμος Μελισσίων Συλλογή, μεταφόρτωση,

μεταφορά - διάθεση ογκωδών απορριμμάτων

Δήμος Αθηναίων Συλλογή, μεταφορά - μεταφόρτωση απορριμμάτων

Δήμος Παλαιού Ψυχικού Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων,

Προγράμματα Ανακύκλωσης - Πώληση εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων

Δήμος Αιγάλεω Προμήθεια κάδων

Δήμος Ελευσίνας Προμήθεια κάδων - συλλογή - μεταφορά απορριμμάτων

Δήμος Ωρωπού Συλλογή, μεταφόρτωση,

μεταφορά - διάθεση ογκωδών απορριμμάτων

Δήμος Νέου Ψυχικού Συλλογή, μεταφόρτωση,

μεταφορά - διάθεση ογκωδών απορριμμάτων - προμήθεια κάδων

Δήμος Υμηττού Συλλογή – Μεταφορά απορριμμάτων

Γ’ ΥΠΕ Αττικής Γενικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο (Δαφνί)

Συλλογή, μεταφορά - αποτέφρωση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων-ΜΧ

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Συλλογή, μεταφορά

επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Συλλογή, μεταφορά

επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Συλλογή,

μεταφορά επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων προς αποτέφρωση στον ΕΣΔΚΝΑ

Νοσοκομείο Παπαδημητρίου

Καθαρισμός υπαίθριων χώρων του Νοσοκομείου

Λιμενικό Ταμείο Θήρας Συλλογή - διάθεση

απορριμμάτων - ανακυκλώσιμων υλικών με πλωτά μέσα

Ολοκληρωμένα έργα

Ιδιωτικός Τομέας

Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ Διαχείριση - λειτουργία του εργοστασίου

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΠΑΤΡΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης

ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

AIRLIQUIDE Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

BELLA Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

BMW Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

GOLDFISH Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

PREMIUM BAKERY FOODS Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

PRIVATE SEA AE Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

EΜΑΤ ΚΟΤΤΑΚΗΣ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

KUEHNE NAGEL Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

ΔΗΜΟΥΛΑΣ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

CANA Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

HERBALIFE Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

EUROPA Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Καθαρισμός εσωτερικών χώρων διυλιστηρίου

PRAΚTIKER HELLAS A.E. Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων

ανακυκλώσιμων Υλικών

KUEHNE + NAGEL Διαχείριση Απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

Γερμανός Logistics Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

Toyota Logistics Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ Μελέτη - εκτέλεση

προγράμματος ανακύκλωσης χάρτου των τυπογραφείων της

Athens Car –BMW Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

Όμιλος Unilever Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων υλικών

Wartsila Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων Υλικών

European Doors Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων -

ανακυκλώσιμων υλικών

Schneider Electric Συλλογή – Μεταφορά απορριμμάτων

ΑRCTIC Συλλογή – Μεταφορά απορριμμάτων

NOVARTIS Συλλογή - διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών

ISOBAU Συλλογή - διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών

ΤΡΑΜ Α.Ε Συλλογή - διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών

INTERCHEM Συλλογή - διάθεση απορριμμάτων

Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.

Καθαρισμός εξωτερικών - εσωτερικών χώρων Λιμένος Πατρών,

αποκομιδή - διάθεση απορριμμάτων.