ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου

Φόρτωση - Μεταφορά - Κατασκευή

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ (2021) Διάρκεια: Μάιος 2021 έως σήμερα

ΠΑΤΡΑ: Kατασκευή

Τερματικού Σταθμού 400kV Καστριτσίου

ΕΡΓΟ: ΑΔΜΗΕ (2020) Διάρκεια: Απρίλιος 2020 έως σήμερα

ΠΑΤΡΑ: Προμήθεια - Φόρτωση - Μεταφορά 1.000.000 κυβικά

ΕΡΓΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (2018 - 2020) Διάρκεια: Φεβρουάριος 2018 - σήμερα

Μπορείτε να δείτε επίσης τα ολοκληρωμένα έργα ...