1

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ

2

ΔΙΑΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΔΑΥ

3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ - ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

4

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΥΤΑ)

6

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ CONTAINER ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

1

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ

2

ΔΙΑΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΔΑΥ

3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ - ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

4

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΥΤΑ)

6

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ CONTAINER ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ