ΕΡΓΟ: J&P ΑΒΑΞ 2022

ΠΑΤΡΑ: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

ΦΟΡΤΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ - ΓΑΙΩΔΩΝ - ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Κ/ΞΙΑ GD INFRASTRUTTURE / ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2018

ΠΑΤΡΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ - ΓΑΙΩΔΩΝ - ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΞΟΝΑ

Μπορείτε να δείτε επίσης τα ολοκληρωμένα έργα ...