ΙΣΤΟΡΙΚΟ ALPHA GREEN

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ALPHA GREEN

Το 1999 ιδρύθηκε η εταιρεία ALPHA GREEN από τον πρωτοπόρο σε ιδεολογία για την εποχή αυτή Δημήτρη Αγγελή με κύριο αντικείμενο ανακύκλωση – συγκομιδή – διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Ο Δημήτρης Αγγελής ως μηχανολόγος μηχανικός κατάφερε να εγκαταστήσει το πρώτο εργοστάσιο στην Αθήνα που θα υποδεχόταν τους μπλε κάδους των δήμων Αττικής . Με πλήρη επιτυχία το εγχείρημα επετεύχθη και έως το 2017 η εταιρεία προοδεύει με αργούς και σταθερούς ρυθμούς.
Το 1999 ιδρύθηκε η εταιρεία ALPHA GREEN από τον πρωτοπόρο σε ιδεολογία για την εποχή αυτή Δημήτρη Αγγελή με κύριο αντικείμενο ανακύκλωση – συγκομιδή – διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Ο Δημήτρης Αγγελής ως μηχανολόγος μηχανικός κατάφερε να εγκαταστήσει το πρώτο εργοστάσιο στην Αθήνα που θα υποδεχόταν τους μπλε κάδους των δήμων Αττικής . Με πλήρη επιτυχία το εγχείρημα επετεύχθη και έως το 2017 η εταιρεία προοδεύει με αργούς και σταθερούς ρυθμούς.