.


ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΡΑΞΟΥ: Εξόρυξη - Φόρτωση - Μεταφορά - Προμήθεια αδρανών υλικών
ΕΡΓΟ: LAFARGE BETON A.B.E.E. (2020) Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 έως Ιούλιος 2021


ΜΟΛΑΟΙ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ : Αρχική διάνοιξη άξονα 9 χλμ
ΕΡΓΟ: ΑΔΜΗΕ (2020) Διάρκεια: 18/8/2020 έως 6/10/2020


ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ: Φόρτωση - Μεταφορά υλικών
ΕΡΓΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Α.Τ.Ε. (2019) Διάρκεια: 1 μήνας


ΠΑΤΡΑ: Κατασκευή σταθμού
ΕΡΓΟ: ΑΔΜΗΕ (2019) Διάρκεια: 24 ημέρες


ΚΑΦΗΡΕΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Κατασκευή 12 χλμ χάνδακα - Κατασκευή 20 χλμ οδοποιία
ΕΡΓΟ: CANTREVA (2018 - 2019) Διάρκεια: 5 μήνες


Αρχική Διάνοιξη - Κατασκευή Άξονα 60χλμ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ  
ΕΡΓΟ: Δ.Ε.Η. (2018) Διάρκεια: 4 μήνες


ΠΑΤΡΑ: Κατασκευή 8κμ οδοποιίας εξόρυξη - μεταφορά υλικών
ΕΡΓΟ: ΔΕΗ (2018) Διάρκεια: 1 μήνας


ΠΕΤΑΛΙΔΙ: Κατασκευή οδικού άξονα
ΕΡΓΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. (2018) Διάρκεια: 11 μήνες


ΑΘΗΝΑΙΟ: Διάνοιξη άξονα
ΕΡΓΟ: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ (2018) Διάρκεια: 1 μήνας


ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Προμήθεια - Φόρτωση - Μεταφορά - Κατασκευή
ΕΡΓΟ: GRECOTEL (2018) Διάρκεια: 1 μήνας


Κατασκευή Περιμετρικής οδού Κατερίνης 18χλμ - 1.700.000m3 
ΕΡΓΟ ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. - ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
(30/6/2016 - 30/9/2017) Διάρκεια: 15 μήνες


ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ: Κατασκευή διακομετακομιστικού κέντρου Top Line
Εκτάσεως 70.000 τ.μ. ΕΡΓΟ: TOP LINE (2017) Διάρκεια: 1 μήνας


Προμήθεια - Φόρτωση - μεταφορά - απόθεση ορύγματος 150.000tn
ΕΡΓΟ: J&P ΑΒΑΞ  (2017) Διάρκεια 2 μήνες


ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ : ΦΟΡΤΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 400.000 tn | ΕΡΓΟ: ΑΚΤΩΡ (2016) Διάρκεια: 3 μήνες


ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Φόρτωση - μεταφορά και κατασκευή προβλήτας 150.000 tn
ΕΡΓΟ: Ο.Λ.Π.  (2016) Διάρκεια: 2 μήνες


Φόρτωση και Μεταφορά Προβλήτα Λιμένα Πειραιά 450.000tn
ΕΡΓΟ: ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (2016) Διάρκεια: 4 μήνες


ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Κατασκευή - εξόρυξη - φόρτωση - μεταφορά βραχωδών υλικών 1.600.000 κυβικών ΕΡΓΟ: ΤΕΡΝΑ (2014 - 2015) Διάρκεια 18 μήνες


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ: Προμήθεια - Φόρτωση - μεταφορά υλικών 450.000tn
ΕΡΓΟ: ΑΚΤΩΡ (2013 - 2014) Διάρκεια: 11 μήνες


ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΧΑΪΑ:
Προμήθεια - Φόρτωση - μεταφορά υλικών 250.000 κυβικών
ΕΡΓΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ (2012 - 2013) Διάρκεια: 11 μήνες


ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:
Προμήθεια - Φόρτωση - μεταφορά υλικών 3.800.000 κυβικών
ΕΡΓΟ: ΔΕΗ (2010 - 2012) Διάρκεια: 20 μήνες


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ : Εκσκαφές - Μεταφορά 750.000 κυβικών ΕΡΓΟ:  VINCI (2008 - 2010) Διάρκεια: 19 μήνες

Μπορείτε να δείτε επίσης τα έργα σε εξέλιξη ...

© Copyright 2019 Όμιλος Εταιριών BARLOS ERGON - All Rights Reserved