.

  1. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ
  2. ΔΙΑΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΔΑΥ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ - ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
  4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΥΤΑ)
  6. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ CONTAINER ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

© Copyright 2019 Όμιλος Εταιριών BARLOS ERGON - All Rights Reserved